Søk

Salgs- og leveringsvilkår

Kunde

Datacompaniet selger kun til bedriftskunder og offentlige etater. Ved registrering av nye kunder vil vi kunne foreta en kredittsjekk før registreringen godtas.

Priser

Alle priser er i norske kroner, eks. MVA, frakt og eventuellt installasjon. Frakt legges til ved fakturering og velges alltid ut fra beste pris og fraktmetode. Det tas forbehold om prisjustering ved valutaendringer.

Betaling

Varen er Datacompaniets eiendom inntil den er betalt i sin helhet.

Reklamasjon og mangler

Kjøper plikter å inspisere varen ved mottakelsen. Åpenbare mangler må reklameres innen 8 dager fra mottakelsen. Mangler som først kan oppdages etter kort tids bruk må reklameres straks de er konstatert. Retten til å gjøre mangelen gjeldende bortfaller uansett hvis ikke kjøper innen 1 år etter fakturadato har reklamert på mangelen.

Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i vesentlig samme stand og mengde. Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette meldes til din kontaktperson i Datacompaniet. Dersom varen er mangelfull vil du få returnert rimelige fraktutlegg.

Skade på varen

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting eller leverering, må du melde fra om dette med en gang til din kontaktperson i Datacompaniet. Oppdages en transportskade først når emballasjen åpnes må du snarest ta kontakt med transportøren og reklamere.

Garanti

Garanti mot fabrikasjonsfeil på alle produkter følger produsentens garanti. Denne er normalt 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantien. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter, programprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Sikring av data er kundens ansvar. Datacompaniet anbefaler at det kjøpes en 3 års utvidet garanti på de varer dette kan leveres til.

Garantien gjelder ikke:

  • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
  • Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
  • Kostnader for reparasjon ved et annet verksted enn det som er avtalt med.
  • Reisekostnader.
  • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
  • Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, blekkpatroner, tastatur, m.m.

 

Datacompaniet svarer ikke for tap i næringsvirksomhet.