Søk

Norgips Norge

Vi i Norgips er en av Norges største leverandører av byggevarer. Å levere gode byggevarer til vår IT-løsning overlater vi til Datacompaniet.

- Vi har et kundeforhold til Datacompaniet som strekker seg mange, mange år tilbake. Jeg husker knapt hvem vi jobbet med før det, sier IT-manager Rune Hansen i Norgips Norge AS.

Norgips Norge AS er mest kjent som Norges fremste produsent av gipsplater og andre relaterte produkter. Norgips bruker Datacompaniet først og fremst som en hardware-leverandør, siden de får en del konsernløsninger fra Knauf i Tyskland og selv drifter systemene internt.

Norgips har døgnkontinuerlig drift, og det setter IT-systemet på prøve. Norgips har derfor tegnet avtale om bistand fra Datacompaniet 24/7, samt en avtale om katastrofeberedskap. I praksis betyr det at Datacompaniet i en krisesituasjonen rykker ut med en server som er kraftig nok til å drifte hele Norgips’ IT-miljø. Datacompaniet er på plass hos kunden fram til det oppnås full regulær drift igjen.

- Siden jeg har mye ansvar alene for at IT-løsningen fungerer, blir Datacompaniet min og vår forlengede arm. Som IT-manager er jeg avhengig av at de stiller opp på kort varsel. De holder til bare seks-sju minutter oppi veien her, og den nærheten er gull verdt for oss. Vi har tett og uformell kontakt praktisk talt hver dag, sier IT-manager Rune Hansen i Norgips Norge AS.