Søk

Katastrofe

Se for deg følgende: du kommer på jobb og i løpet av natten har serverrommet brent. Ingen systemer er tilgjengelige, brukerne maser, butikken står og kaoset er komplett. Hva gjør du da?

Om en slik situasjon eller andre krisesituasjoner skulle oppstå vil Datacompaniet stille med:

  • IBM Power server.
  • Lenovo x server for Windows / VMware miljøer.
  • Basis programvare.
  • Bidra med situasjonsanalyse og rådgivning

Serveren stilles vederlagsfritt til disposisjon i 3 døgn. Ut over dette kan serveren  leies. Datacompaniet bidrar gjerne med konsulenttjenester i forbindelse med gjenoppretting.

Ønsker du å vite mer om vår katastrofeberedskap fyll inn kontaktskjema under. Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontaktskjema